Houston korralduste meenutada, Vietnam jaoks pastor